بیانیه های یک کروکودیل خوشحال

کروکدیلِ خوشحالِ خانه گم کرده در بلاگفا و کوچنده از بلاگ اسکای
تیرماهی،نیمه ی اول دهه هفتاد،یکعدد زیست شناس شیفته ی ریزه کاری های حیات،عاشق شکلات،عاشق دوچرخه سواری و عاشق کتابها هستم!